Værktøjer

Jeg mener at penge ikke bør være den primære interesse for at udvikle et godt produkt. Ofte betyder en høj salgspris og omsætning at markedsføring vægter højere end produktets kvalitet. Open Source udvikles efter hvor behovet er størst. Men ofte sker udviklingen på frivillig basis og dette vanskeliggører udviklingen af visse tidkrævende programmer.

Jeg anerkender også at en virksomhed kan have et workflow der tilgodeser brug af Adobe pakken, og derfor kan jeg benytte både proprietære og Open Source programmer.